Login
Get your free website from Spanglefish

Cynghorwyr / Councillors

Yn ddelfrydol, dylai pob gohebiaeth i gynghorydd unigol gael ei yrru i’r Clerc yn y lle cyntaf.

Ideally, all correspondence to an individual councillor should be sent to the Clerk in the first instance.

Clerc/Clerk: Mr Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych

Tel: 01745 870744    Symudol/Mobile: 07876266339

Ebost/Email: emrystw@gmail.com

 

Swydd a ddelir / aelod o bwyllgor o fewn y Cyngor

Office held / committee membership within the Council

 

Manylion cyswllt / Contact details

Ymlyniad gwleidyddol / Political affiliation

Cadeirydd / Chairperson

Aelod o’r Pwyllgor Datblygu a Chyllid / Member of Development and Finance Committee

Cyng./Cllr. Dewi Roberts

 

01745 540206

 

 

Dim wedi ei nodi.

None noted.

Dirprwy gadeirydd / Deputy chairperson

Aelod o’r Pwyllgor Datblygu a Chyllid / Member of Development and Finance Committee

Cyng./Cllr. Manon Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aelod o’r Pwyllgor Datblygu a Chyllid / Member of Development and Finance Committee

Cyng./Cllr. Arthur Owen

 

 

Dim wedi ei nodi.

None noted.

 

Cyng./Cllr. Gwyndaf Pritchard

 

Dim wedi ei nodi.

None noted.

 

Cyng./Cllr. Gwyneth Griffiths

 

Dim wedi ei nodi.

None noted.

 

Cyng./Cllr. John Rhys Williams

 

 

 

Dim wedi ei nodi.

None noted.

 

Cynghorydd Sir / County Councillor

Cyng./Cllr. Trystan Lewis

 

Annibynnol

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement