Login
Get your free website from Spanglefish

YR EGLWYS/CHURCH

Eglwys y Plwyf Llannefydd Parish Church

Ficer: Y Parch. Martin Pritchard, ffôn 01745 314832, symudol 07523 615384

Arweinydd Gwasanaethau: Gwyn Jones

Wardeiniaid: Gwyneth Griffiths, ffôn 01745 540456 Gwyn Jones, ffôn 01745 540260

Gwasanaethau dwyieithog ar yr ail a’r pedwerydd Sul yn y mis gyda phaned a sgwrs ar derfyn y gwasanaeth – cyfle i ganfod beth sy’n digwydd yn y fro! Felly, dewch yn llu i ymuno â’n criw cartrefol!

Bedyddiadau, priodasau ac angladdau trwy drefniant.

Mae’r eglwys ar agor yn ddyddiol ar gyfer ymwelwyr ac mae croeso mawr i gymdeithasau hanes a llên ymweld â ni trwy drefniant ymlaen llaw. Mae tywysydd ar gael a gellir trefnu arddangosfa fechan ar gyfer eich ymweliad.

 

Vicar: Rev. Martin Pritchard, tel. 01745 314832, mob: 07523 615384

Worship Leader: Gwyn Jones

Wardens: Gwyneth Griffiths, tel. 01745 540456 Gwyn Jones, tel. 01745 540260

Bilingual services on the second and fourth Sunday in the month with refreshments and a friendly chat after the service – an opportunity to discover what’s happening in the locality! Do come along in droves to join our homely group.

Baptisms, marriages and funerals by arrangement.

The church is open daily for visitors and historical and literary societies are welcome to visit the church by prior arrangement. A guide is avaliable and a small exhibition can be arranged for your visit.

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement