Login
Get your free website from Spanglefish

Teithiau cerdded/Walks

Mae nifer o deithiau cerdded poblogaidd, golygfaol yn yr ardal sy’n gweddu i gerddwyr profiadol a'r rhai nad ydynt mor brofiadol, ond yn chwilio am dro hamddenol yng nghefn gwlad.

Mae'r Cyngor Cymuned wedi cyhoeddi pamffled sy'n disgrifio tair prif daith gerdded yn y gymuned: Pedr Hir (pellter o 6.1km / 3.7m), Mynydd y Gaer (pellter o 6.3 km / 3.9m), Berain (pellter o 8.4 km / 5.2m) .

 

The area has a number of popular, scenic walks to suit experienced walkers and the not so experienced who are just looking for a leisurely stroll in the countryside.

The Community Council has published a pamphlet describing three main walks within the community: Pedr Hir (distance of 6.1km/3.7m), Mynydd y Gaer (distance of 6.3 km/3.9m), Berain (distance of 8.4 km/5.2m). 

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement